سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
پاکدامنى زیور درویشى است ، و سپاس زینت توانگرى . [نهج البلاغه]