سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
هیچ حرکتی نیست، مگر آنکه در آن نیازمند شناختی هستی . [امام علی علیه السلام]