سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.
به حقّ برایتان می گویم : حکیم از نادان عبرت می گیرد و نادان از هوای خود . [عیسی علیه السلام]